Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Zdravstvo

Žene i muškarci zahtijevaju, i imaju koristi od, visokokvalitetne primarne zdravstvene zaštite i zdravijeg života

Cilj u ovoj tematskoj oblasti je održivo garantovanje univerzalnog pristupa visokokvalitetnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti i osposobljavanje žena, muškaraca i mladih sa znanjem da usvoje zdravije stilove života. Napori Švicarske da uspostavi primarnu zdravstvenu zaštitu usmjerenu na razvoj medicinskih sestara, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije kroničnih bolesti kako bi se dugoročno smanjili troškovi zdravstvenog sektora.