Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Lokalna uprava i općinske usluge

Građani zahtijevaju i imaju koristi od demokratskih, inkluzivnih i učinkovitih institucija.

U saradnji sa BiH, Švicarska pomaže u razvoju odgovornih institucija prilagođenih potrebama građana kroz poboljšanje pristupa javnim uslugama i njihovo lakše korištenje. Unapređenje komunalnih usluga je posebno važno u sektoru voda i smanjenja rizika od katastrofa. Uključivanje marginalizovanih grupa je ključna briga. Intervencije, stoga, podstiču sve građane, posebno žene i mlade, da izraze svoj glas na strukturiran način i da aktivno učestvuju u donošenju odluka.