Naslovna strana Strateške domene Mapa projekata Novosti & saznanja

Prava i pravne napomene

Ova web stranica je izvor informacija o Švicarskom programu saradnje u Bosni i Hercegovini i projektnim aktivnostima koje podržava Vlada Švicarske. Stranicu održava Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Autorska prava

Sadržaj ove stranice ne smije se reproducirati, prenositi niti distribuirati u komercijalne svrhe. Ukoliko dođe do toga, molimo da nas o tome obavijestite.

Fotografije se ne mogu koristiti u bilo kojem kontekstu, a autorska prava se uvijek moraju navesti. Savezni logo Vlade Švicarske je zaštićen i ne može se koristiti.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja koja se tiču autorskih prava ili prava korištenja našeg materijalima kontaktirajte nas na e-mail sar.vertretung@eda.admin.ch.

Odgovornost

Uprkos velikoj pažnji koja se posvećuje tačnosti informacija na stranici, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini ne prihvata odgovornost za ispravnost, tačnost, relevantnost, pouzdanost i kompletnost informacija. Ambasada zadržava izričito pravo da mijenja djelomično ili u cijelosti, briše ili privremeno ne objavljuje sadržaje u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave. Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini se neće smatrati odgovornom za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu koja nastane kao rezultat pristupa, korištenja ili nekorištenja objavljenih informacija, zloupotrebe online konekcije ili tehničkog kvara.

Poveznice i reference

Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini nije odgovorna za poveznice i reference prema web stranicama trećih strana. Rizik za pristup i korištenje takvih stranica preuzima sami korisnik. Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini izričito navodi da nema uticaja na oblik, sadržaj niti na ponudu povezanih web stranica trećih strana. Sve informacije ili usluge koje pružaju ove stranice isključiva su odgovornost njihovih autora.

Zaštita podataka

Članom 13 švicarskog federalnog ustava i federalnim propisima koji se odnose na zaštitu podataka predviđeno je da svako lice ima pravo na privatnost i zaštitu ličnih podataka od zloupotrebe. Federalni organi striktno provode ove propise. Lični podaci su striktno povjerljivi i neće se prosljeđivati niti prodavati trećim stranama.

Federalni organi su u tijesnoj saradnji sa pružaocima usluga web-hostinga u cilju zaštite baza podataka od pokušaja nezakonitog pristupa, te poduzimaju napore da spriječe gubitak, zloupotrebu ili falsifikovanje informacija.

Pri posjeti web stranicama u vlasništvu federalne vlade bilježe se sljedeći podaci: IP adresa, datum, vrijeme, zahtjev upućen preko web preglednika i sve informacije koje se generalno prenose do operativnog sistema ili web preglednika. Ovim se omogućava anonimna statistička evaluacija kako bi se pomoglo federalnim organima da unaprijede sadržaj njihovih web stranica. Federalni zakon o praćenju poštanskog i telekomunikacijskog prometa (SPTA) predviđa zakonsku obavezu čuvanja prijavnih podataka tokom najmanje šest mjeseci.

Ako dobrovoljno napravite prvi kontakt i registrirate svoju e-mail adresu, ona će biti zabilježena u posebnu bazu podataka koja nije povezana sa anonimnom datotekom podataka. Ovu registraciju možete otkazati u bilo kojem trenutku.